Käsitöölised, talukaubamüüjad - tulge pulma!

 

Ootame kõiki eheda käsitöö meistreid ja talukauba müüjaid end aegsasti peole registreerima! Kõikidelt kauplejatelt ootame panust, esemelist annetust, veimevaka täitmiseks.

Kohamaks kauplejale alates 19 maist: 15 eurot

 

Täpsema asetusplaani leiad SIIT

 

 

OSALEMISTINGIMUSED:

* Valgamaa Pärimuskultuuri peo korraldajal on õigus piirata sobimatute kaupade müügilepääs.

* Palume müügisoovi taotlus esitada kirjalikult vabas vormis e-posti teel: muuseum@valgamuuseum.ee. Täpsustavate küsimuste korral helistada tel: 7668861 või 53871841

* Arve saadetakse Teile elektronpostile.

* Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale osavõtutasu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.

* Müügikohast äraütlemisel ei tagastata osavõtutasu.

* Müügikoha näitab kätte kauplejate ala koordineerija. Broneeritud müügikohtade ettevalmistamine algab:

 

- pühapäeval, 20. augustil kell 06.00 – 10.00 või vajadusel kokkuleppel

* Parkimine toimub sündmuse asetusplaanil näidatud kohtades (sündmuse alale sõiduvahendiga pääsemine kokkuleppel korraldajaga).

* Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

* Platsi üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.

* NB: Koduõlle müüjatel tuleb jälgida nõudeid, mis on sätestatud vastavates õigusaktides. (Alkoholiseadus § 4 lg 4 p 1; § 6lg 7 , § 30 lg 1; § 4 lg 1 p 2; § 10 lg 2 p 2) (Toiduseadus § 8 lg 2). Koduõlle müüjad peavad olema registreeritud  Äriregistris ( FIE, AS, OÜ vm. äriühing). Tootmine kooskõlas Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (ATKEAS).

 * KAUPLEJA, palun tee vajalikud toimingud seoses töötajate registreerimisega. Töötajate (sh vabatahtlike) registreerimise kohta leiab täiendavat infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine või helistades telefonil 8800810.

 

 NB! LAADAL KAUPLEJA MEELESPEA – Tarbijakaitseamet

 Eestikeelne meelespea

 Venekeelne meelespea

Käesolev meelespea annab ülevaate peamistest nõuetest, mida üks kaupleja laadal kaubeldes silmas peab pidama. Vajadusel on amet valmis vastama kauplejate küsimustele. Oma küsimused saatke palun e-posti aadressile: info@tarbijakaitseamet.ee

 

 

 

Lisainfo:

 

Pikne Kama, e-mail: pikne@valgamuuseum.ee, tel.: +37253871841